Arvostelutilaisuudet

13.10.2018 Kyvyt Esiin askellajifinaali

13.10.2018

Kyvyt Esiin askellajifinaali

Ei valittu

Muu tilaisuus

Ei valittu

 Arvostelut julkisia: Ei

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset