Arvostelutilaisuudet

26.6.2019 Valiomerkkipisteet 2018

26.6.2019

Valiomerkkipisteet 2018

Ei valittu

Muu tilaisuus

Ei valittu

40

 Arvostelut julkisia: Ei

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset