Arvostelutilaisuudet

6.2.2020 Parhaat tammat 2019

6.2.2020

Parhaat tammat 2019

Ei valittu

Muu tilaisuus

Tammanäyttely

40

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset