Arvostelutilaisuudet

12.4.2018 Ypäjä, Ratsuoripäivät

12.4.2018

14.4.2018

Ypäjä, Ratsuoripäivät

Ypäjän Hevosopisto

Ei valittu

Ratsu- ja poninäyttely

Oriiden kantakirjaus

1.12.2017 00:01

15.2.2018 23:59

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Kyllä

Anna Pajanen (pj), Anne-Mari Pekonen, Maria Colliander, Carl-Harry Frey, Mikael Nolin (SE), Jari Olkkonen (testitarkkailija), Pia Myrskog (steward), Laura Muilu (ell), Meeri Rantanen (ell), Sari Aimia, Nina Fagerström, Mira Mahosenaho

ratsut (R), ratsuponit (RP)


Arvostelutilaisuuden hevoset