Arvostelutilaisuudet

21.3.2019 Parhaat tammat 2018

21.3.2019

Parhaat tammat 2018

Ei valittu

Muu tilaisuus

Tammanäyttely

40

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset