Arvostelutilaisuudet

11.9.2021 Laatuponikilpailu, Aulanko

11.9.2021

12.9.2021

Laatuponikilpailu, Aulanko

Ei valittu

Ratsu- ja poninäyttely

Laatuponikilpailu

5.9.2021 23:59

 Arvostelut julkisia: Ei

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Rakenne: Tuula Pyöriä (pj), Kirsi Lehtonen (oikeus muutoksiin pidätetään)

ratsuponit (RP), rotuponit (P)


Arvostelutilaisuuden hevoset