Käsiohjelma, 15.6.2019 14:00 Kouvola

10. lähtö klo 17:45 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Avoin Kymi Grand Prix, UET Trotting Masters P. 100 000 e. (100000-40000-17000-8500-4500) Toto75

Ratanumero = 04

Edellinen lähtö   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poni1 Poni2   Seuraava lähtö

1

yht:47 12-12-7 19:6 2-3-1 11,0a 12,5 218.377 € 18:17 7-2-1 10,5a 12,0 116.677 €

Handsome Brad* (SE)

2100:1

10,5aly

12,0ke

414.599 €

6 v trn O Brad De Veluwe - C Jepson Mp 16.03 7 2140/3 13,1a  1 ȼ ȼ   3,3 -
Ulrica M. - Red Xing Sv 30.03 10 2140/1 11,7a  2 ȼ ȼ   6,6 -
sin hopea - hopea Åb 27.04 11 2140/3 11,0a  2 ȼ ȼ   30,8 -
Lemitek AB, Ruotsi Ch 12.05 11 2011/1 11,4a  1       5,6 -
( Ulf Stenströmer ) Sv 25.05 12 3180/5 12,5  2 ȼ ȼ   4,5 -
Carl Johan Jepson (A)        
Yht:27 3-4-3 68.845 €        
19:2 1-0-1 21.875 €        

2

yht:56 16-14-9 19:10 3-2-3 9,8a 108.625 € 18:13 6-4-1 11,8a 14,3 78.165 €

Chief Orlando (NO)

2

9,8aly

14,0ke

287.460 €

6 v m O Orlando Vici - B Goop Rs 03.11 10 2140/3 12,7a  2 ȼ ȼ   2,6 -
Muito Bonita - Felix Santana J Kontio Sv 24.11 5 2140/4 12,5a  1 ȼ c   10,9 -
tumm sin - kulta M Forss T 16.03 9 2100/9 13,5a  1 c c   1,9* 0,3 ChiefOrlan EdwardAle NextDirect
Ala-Röyskö Kari & Himanen Esa, Vantaa H 30.03 11 1609/9 11,5a  3 ȼ c   2,8* 0,5 TopOfTheWo NextDirect ChiefOrlan
( Tapio Mäki-Tulokas ) A Teivainen S 13.04 11 2100/1 11,8a  3 ȼ ȼ   20,4 0,1 Atupem PastoreBob ChiefOrlan
Björn Goop (aA) H 04.05 11 1609/2 10,9a  3 ȼ ȼ   40,2 0,6 ReadlyExpr NextDirect ChiefOrlan
Yht:589 114-91-61 3.672.606 € B Goop Sv 25.05 1 1640/4 11,0a  2 ȼ ȼ   -
19:17 3-3-0 212.640 € Sv 25.05 7 1640/5 09,8a  2 ȼ ȼ   -

3

yht:65 16-8-7 19:4 3-0-0 10,2a 16.448 € 18:17 5-5-1 11,0a 13,0 56.085 €

Hickothepooh* (NO)

3

10,2aly

13,0ke

132.039 €

7 v trn R Triton Sund -  
Hilarious Face - Pine Chip  
valk sin - valk sin  
Stall Sörlie Kiosk, Norja

POISSA

 
( Trond Anderssen )  
Vidar Hop (aA)  
Yht:24 6-2-5 72.416 €  
19:3 3-0-0 16.448 €  

4

yht:87 16-25-12 19:8 0-1-0 9,3a 12,8 73.600 € 18:18 1-5-2 9,2a 11,7 243.600 €

Billie de Montfort* (FR)

4

9,2aly

11,1ke

1.864.416 €

8 v rn T Jasmin De Flore - D Thomain Sv 26.5.2018 3 1640/5 10,3a x 0       3,6 -
Quismy de Montfort - And Arifant P.Y. Verva Vn 13.01 5 2850/0 13,5  7 ȼ ȼ   73,3 -
orans vihr - orans vihr Vn 27.01 5 2700/0 0 ȼ ȼ   305,3 -
Philippe Dauphin, Ranska E Raffin Vn 10.02 6 2100/8 11,1a  5 c ȼ   167,2 -
( Sebastien Guarato ) D Thomain Cm 10.03 6 1609/8 09,3a  5 c ȼ   73,7 -
Hugo Jr Langeweg (A) E Raffin En 20.04 5 2150/2 11,1a  4 c ȼ   39,1 -
Yht:17 7-0-2 135.556 € Fr 27.04 3 1609/4 13,5a  2 c ȼ   5,8 -
19:1 0-0-0 0 € Fr 15.05 6 2450/0 12,8  4 c ȼ   19,0 -

5

yht:44 9-8-9 19:6 2-1-1 10,4a 135.854 € 18:11 3-2-3 10,1a 74.868 €

Racing Mange* (SE)

5

10,1aly

14,7ke

362.165 €

6 v rn O Orlando Vici - J Lövgren Mp 16.03 7 2140/5 13,3a  4 ȼ ȼ   3,8 -
Kära Kickan - Alf Palema 06.04 7 2140/2 11,6a  3 ȼ ȼ   3,0 -
tumm sin valk - tumm sin Hd 22.04 9 1640/1 10,4a  2 ȼ ȼ   2,6 -
Syd Buss AB & YTAAB AB, Ruotsi Ch 12.05 11 2011/5 11,8a  5       10,0 -
Mp 01.06 10 2640/5 12,8a  1 ȼ ȼ   5,0 -
Joakim Lövgren (aA)        
Yht:43 7-9-7 388.758 €        
19:1 1-0-0 100.000 €        

6

yht:55 25-9-8 19:5 1-2-1 11,0a 15.113 € 18:15 6-2-3 9,8a 13,3 144.446 €

Jairo* (DE)

6

9,8aly

13,3ke

296.378 €

8 v rn R Love You - J Lövgren Sv 16.5.2018 7 2140/1 11,9a  1 ȼ ȼ   1,7 -
Picardie - Grimaldi Sv 26.5.2018 3 1640/3 09,8a  3 ȼ ȼ   3,7 -
sin valk - valk Sv 26.5.2018 7 1640/7 10,6a  5 c ȼ   8,0 -
Günter Herz, Saksa Sv 26.12 7 2140/2 12,6a  1 ȼ ȼ   8,8 -
( Joakim Lövgren ) Kx 26.01 7 2140/1 12,9a  3 c c   2,8 -
Peter Ingves (A) Kx 03.05 6 1640/5 11,9a  2 ȼ c   2,6 -
Yht:719 110-88-66 1.376.586 € 15.05 5 1640/4 11,0a  1 ȼ c   1,4 -
19:6 0-1-0 6.932 € Ax 02.06 4 1640/5 11,8a  2 ȼ c   1,8 -

7

yht:23 7-4-1 19:7 3-0-0 12,0a 13,1 108.420 € 18:8 0-1-1 13,0a 13,9 6.903 €

Eelis* (SE)

7

12,0ake

13,1pi

154.079 €

5 v rn R Enjoy Lavec - K Eriksson Es 08.12 8 1640/1 15,7  4 c c   1,7 -
Mazurka Lavec - Viking Kronos M Forss Ör 16.12 5 3100/3 17,0a  2 c c   4,0 -
sin valk pun - sin valk Sv 02.01 7 2140/9 15,8a  1 c c   2,8 -
Stall Tagebernhard AB & Svante Racing KB , Ruotsi Ö Kihlström Mp 16.03 11 2140/2 14,2a  1 ȼ ȼ   4,2 -
( Timo Nurmos ) E Adielsson Sv 30.03 7 2140/1 12,9a x 6 ȼ ȼ   5,4 -
Olli Koivunen (dA) B Goop H 04.05 9 2100/12 -a  hva ȼ ȼ J 5,6 - ExcaliburI Merit GuteBand
Yht:4723 669-487-481 2.437.405 € 18.05 11 2640/12 12,3a  4 ȼ ȼ   11,3 -
19:683 121-75-55 507.995 € O Koivunen Sv 25.05 12 3140/1 13,1  1 ȼ ȼ   25,1 -

8

yht:42 14-10-4 19:9 1-5-1 10,3a 148.125 € 18:9 2-1-1 11,1a 15,3 28.300 €

Next Direction

8

10,3aly

15,3kp

385.220 €

6 v tprn R Orlando Vici - Ju Torvinen L 06.11 7 1640/11 12,5a  2 c c   5,3 0,1 Stormysky NextDirect BretBoko
Be My Luxx - S.J.'s Photo J 17.11 9 2640/1 15,6a  3 c c   2,1* 0,6 EdwardAle T.Rex NextDirect
valk pun musta - pun valk sin I Nurmonen T 16.03 9 2100/12 13,7a  3 c c   7,6 0,4 ChiefOrlan EdwardAle NextDirect
Team Look The Winners, Leppävirta H 30.03 11 1609/6 11,5a  2 c c   9,9 0,5 TopOfTheWo NextDirect ChiefOrlan
( Timo Hulkkonen ) H 17.04 8 1609/2 12,0a  1 c c   2,5* 0,6 NextDirect TopOfTheWo SpecialEnv
Iikka Nurmonen (bA) H 04.05 11 1609/1 10,7a  2 c c   21,7 0,2 ReadlyExpr NextDirect ChiefOrlan
Yht:5589 778-580-535 3.613.410 € Sv 26.05 6 1609/4 10,5a  4 c c   -
19:432 63-41-42 430.270 € Sv 26.05 11 1609/8 11,1a  6 c c   -

9

yht:49 7-9-5 19:11 2-3-1 11,1a 12,6 77.160 € 18:16 2-1-2 12,7a 13,5 41.460 €

Caliu des Bosc* (FR)

9

11,1ake

12,6kp

181.740 €

7 v rn R Pomerol De Laumac - G A Pou Pou Vn 29.03 1 2100/11 12,5a  2 ȼ ȼ   7,5 -
Quest For You - Love You Fr 15.04 2 2550/0 12,6  1 ȼ ȼ   2,8 -
pun - pun Vn 03.05 3 2100/11 11,9a  5 ȼ ȼ   4,5 -
Gabriel Pou Pou, Espanja Vn 24.05 4 2850/0 13,1  2 ȼ ȼ   3,4 -
Vn 08.06 5 2100/4 11,1a  2 ȼ ȼ   5,7 -
Gabriel Pou Pou (aA)        
Yht:36 4-6-5 392.915 €        
19:12 1-5-1 78.690 €        

10

yht:56 13-8-2 19:11 3-0-0 11,4a 12,3 92.420 € 18:17 3-4-1 13,2 113.800 €

Colonel* (FR)

10

11,4ake

12,3kp

376.450 €

7 v rn R Goetmals Wood - N Bazire Vn 13.04 5 2100/10 12,3a  5 c c   -
Royale Star - Coktail Jet En 20.04 6 2150/4 11,4a  4 ȼ ȼ   -
vaal pun musta - musta vaal pun R Congard Fr 28.04 8 2825/4 14,9  9 c c   -
Ecurie Des Charmes, Ranska J M Bazire Vn 11.05 7 2875/6 12,3  1 ȼ ȼ   -
( Jean Michel Bazire ) En 25.05 3 2150/1 12,6a  1 ȼ ȼ   -
Joseph Verbeeck (dA)        
Yht:211 42-29-24 2.406.523 €        
19:6 0-2-0 20.565 €