Arvostelutilaisuudet

12.2.2010 Espoo

12.2.2010

Espoo

Ei valittu

Jalostusvaliokunta

Ei valittu

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei


 Varsojen liikkeet mahdollista esittää ajaen: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset