Arvostelutilaisuudet

10.2.2012 Espoo

10.2.2012

Espoo

Ei valittu

Jalostusvaliokunta

Ei valittu

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei


 Varsojen liikkeet mahdollista esittää ajaen: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset