Arvostelutilaisuudet

4.9.2018 Parhaat tammat 2017

4.9.2018

Parhaat tammat 2017

Ei valittu

Muu tilaisuus

Tammanäyttely

40

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset