Arvostelutilaisuudet

21.4.2023 Klinikka, ratsuoripäivät

21.4.2023

Klinikka, ratsuoripäivät

Ypäjä

Ei valittu

Muu tilaisuus

Ei rajoitusta

40

 Arvostelut julkisia: Ei

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset