Arvostelutilaisuudet

28.4.2023 Ponioripäivät

28.4.2023

30.4.2023

Ponioripäivät

Koulutuskeskus Salpaus, Jokimaa Lahti

Ei valittu

Ratsu- ja poninäyttely

Oriiden kantakirjaus

16.3.2023 23:59

40

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei

Anna Pajanen (pj), Tuula Pyöriä, Liisa Kaitala, Susan Hellum, testitarkkailija Jari Olkkonen, eläinlääkäri Susanna Mäki

rotuponit (P)


Arvostelutilaisuuden hevoset