Arvostelutilaisuudet

29.4.1983 Helsinki

29.4.1983

Helsinki

Ei valittu

Jalostusvaliokunta

Tammanäyttely

 Arvostelut julkisia: Kyllä

 Ilmoittautumistiedot julkisia: Ei


 Varsojen liikkeet mahdollista esittää ajaen: Ei

Arvostelutilaisuuden hevoset